คปภ. เปิดตัวประกันภัยประมงพร้อมแจกกรมธรรม์นำร่องเกาะสมุย -ดอนสัก สุราษฎร์ฯ

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า  สำนักงาน คปภ.  ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหัวถนน อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดตัวประกันภัยประมง โดยมีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้านทั้งแบบที่ขอรับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ และแบบภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ชาวประมงสามารถเลือกซื้อได้เอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ที่มีการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล จะต้องเป็นเรือที่ทำการประมงเรือพื้นบ้าน ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่ง อันเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเรือ 2 ขนาด คือ ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส สำหรับเรือที่ใช้สำหรับทำการประมงในทะเลและได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเพียง 300 บาทต่อลำ และขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป สำหรับเรือประมงที่มีขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป จะต้องมีอาชญาบัตรจากกรมประมง ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 400 บาทต่อลำ โดยกรมธรรม์นี้จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่งอันเนื่องจาก อุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

นอกจากการได้สัมผัสบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่แล้ว ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวประมงในพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อมูล ความต้องการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำประมงมีราคาสูงกว่าร้อยละ 50 ของตัวเรือประมงหากได้รับความเสียหายทำให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนมาก จึงต้องการให้ประกันภัยเรือประมงมีความคุ้มครองส่วนนี้ด้วย ปัญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือมีเรือประมงอีกจำนวนมากยังไม่ได้จดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า จึงต้องการจดทะเบียนเรือและทำประกันภัย ฯลฯ

สำหรับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยให้กับชาวประมงเรือพื้นบ้านในครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพการทำประมงเรือพื้นบ้านเกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อการทำประกันภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงที่ประสบอยู่เนืองๆ ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนไปทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเรือประมงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงอย่างแท้จริง หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อเสนอแนะเรื่องประกันภัยประมง หรือ ประกันภัยอื่น ๆ สามารถสอบถามหรือให้ข้อแนะนำได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน