อย่าพลาด!!ช้อปประกันดีๆราคาถูก 30% ในงาน “พลิกโฉมประกันสุขภาพด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” ลุ้นรางวัลใหญ่ 2 ล้าน BMW X1

เผย 10 ไฮไลท์ ที่คนรักสุขภาพ ไม่ควรพลาด…! พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบเรื่องประกันสุขภาพ” ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในครอบครัว การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุนและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” (Thailand Insurance Expo 2019) ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สำนักงาน คปภ. ภายใต้ธีม “พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without Boundaries : InsurTech Connect ) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยเป็นการนำมิติของประกันภัยในด้านประกันสุขภาพ ซึ่งสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทยทุกคนที่ปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มที่ดูแลสุขภาพดีขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีระบบประกันภัยเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทำให้เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจนเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันและในภาคธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะในด้านประกันสุขภาพ การจัดงานในธีมนี้จึงเป็นการนำเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับเรื่องสุขภาพและประกันสุขภาพเพื่อเชื่อมต่อระบบประกันภัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัย เข้าใจเรื่องประกันภัย ตลอดจนแนะนำกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ๆที่ประหยัดและราคาพิเศษ

นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัย ภาคธุรกิจประกันภัย และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ การให้บริการด้านการประกันภัย โดยปีนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 13 ประเภท จำนวน 68 รางวัล อาทิ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ยุวชนประกันภัยดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ สำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำหรับงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ 10 ไฮไลท์ด้วยกันคือ ไฮไลท์แรก การนำเสนอนวัตกรรมประกันภัยโดยเฉพาะด้านประกันสุขภาพแบบใหม่ๆ รวมถึงประกันภัยรูปแบบอื่นๆเกี่ยวกับการออมทรัพย์ การลงทุน การประกันชีวิตแบบบำนาญ การประกันชีวิตแบบสูงอายุ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยพืชผล และการประกันภัยการขนส่งทางทะเล จากบูธบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้าประกันภัย กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และโรงพยาบาลชั้นนำ จำนวน 47 บูธ 50 บริษัท

ไฮไลท์ที่ 2 การสัมมนาทางวิชาการด้านการประกันภัย ภายใต้หัวข้อ “Health Insurance Reformation and RegTech Rising : The Next Step to Revolutionize Thai Insurance Industry” โดยหัวข้อนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดทางด้านเทคโนโลยีประกันภัยด้านประกันสุขภาพ ซึ่งไม่เคยมีการบรรยายมาก่อนในประเทศไทย โดยเปิดฉากกิจกรรมทางวิชาการด้วยปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ“Health Insurance Reformation and RegTech Adoption : The Perspective of the Regulator” โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุดของ MAS ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและการประกันภัยของประเทศสิงคโปร์ คือ Mr. Danial Wang จะมาบรรยายในหัวข้อ“Leveraging Technology in Health Insurance Indnstry” รวมถึง การบรรยายหัวข้อ“Trend of Health Insurance Market” โดย Mr. Ben Assanasen (EY Singapore) และหัวข้อ “Cyber Insurance” โดย Mr. Liam Pomfret (AIG) อีกทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อ “InsurTech – Delivering a Brand New Customer Journey” โดย Cigna และหัวข้อ“Smart Healthcare” จากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของ Huawei Technologies (Thailand) ซึ่งล้วนเข้มข้นคุ้มค่ากับเวลา

ไฮไลท์ที่ 3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ แบบใหม่โดนใจนักช็อปความคุ้มครองให้กับตัวเองและครอบครัว ด้วยโปรโมชั่นลดเบี้ยประกันภัยแบบกระหน่ำสูงสุด 30% นอกจากนี้ภายในงานมีการเปิดคลินิกด้านการประกันภัยเพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย การต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย การจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวกกันน็อค และอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์

ไฮไลท์ที่ 4 การเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยใหม่ล่าสุดในบูธของสำนักงาน คปภ. OIC Gateway การประยุกต์ใช้ MyPolicy on LINE App และ MyLicense mobile app ตัวจริง พร้อม QR code ให้ download ระบบถามตอบอัตโนมัติฉลาดรอบรู้เรื่องประกันภัยภายใต้ชื่อ“@OICConnect” ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้

ไฮไลท์ที่ 5 การนำเสนอเทคโนโลยีประกันภัยล่าสุดในด้านประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทเทคโนโลยี และโรงพยาบาลชั้นนำ

ไฮไลท์ที่ 6 การจัดประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันสุขภาพ “OIC InsurTech Award 2019” เพื่อเฟ้นหาสุดยอด InsurTech ของประเทศไทยที่เสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันสุขภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งขณะนี้มีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 60 ทีม โดยมีเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่ ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท) และประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 80,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท) ซึ่งจะมีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นถึง 3 รอบ และไปคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่บูธของสำนักงาน คปภ. ในงานสัปดาห์ประกันภัย

ไฮไลท์ที่ 7 การจับคู่ธุรกิจ (Matching) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ต่อยอด และจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้บริหารจากบริษัทประกันภัย บริษัทเทคโนโลยี และโรงพยาบาลชั้นนำ

ไฮไลท์ที่ 8 ตื่นตาตื่นใจไปกับความบันเทิงจากศิลปิน ดารามากมาย ที่ร่วมสร้างสีสันอาทิ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี, หมาก ปริญ สุภารัตน์ นักแสดงชื่อดังจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , น้องกรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล AF5, ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี, ป๊อป ฐากูร การทิพย์, ธันวา สุริยจักร เป็นต้น

ไฮไลท์ที่ 9 ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในงานครบ 500 บาท รับคูปองเพื่อชิงโชคของรางวัล อาทิ รถยนต์ BMW X1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2 ล้านบาท , โทรศัพท์มือถือ Apple Iphone X, Samsung Galaxy Note 10 , Samsung Galaxy S10 , HUAWEI รุ่น P30 Pro/ Garmin สมาร์ทวอทซ์ รุ่น Vivoactive 3 , Fitbit สมาร์ทวอทซ์, จักรยานพับได้ รุ่น Dahon Dream และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

และไฮไลท์ที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ จัดสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของร้านทองในมิติต่างๆ ผ่านกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง โดยมีผู้ประกอบการร้านทอง ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ภายในงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้ด้วย

“ผมขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2562 (Thailand Insurance Expo 2019) ภายใต้ธีม”พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without Boundaries : InsurTech Connect ) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประกันสุขภาพและประกันภัยด้านอื่นๆ แล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษลดสูงสุด 30% พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทาง Website สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th และสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ทั้งจาก Website หรือ Facebook Fanpage : Thailand Insurance Expo 2019 รวมทั้งสื่อออนไลน์ของบริษัทประกันภัย ทั้ง Facebook , LINE และ Twitter ขอย้ำงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ไม่ควรพลาด “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียวเรื่องประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน