คนประกันภัยปลื้ม…! รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร  Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2019


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 (Thailand Insurance Expo 2019) จัดเป็นพิเศษและเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักงาน คปภ. โดยภายในงานมี 2 กิจกรรมหลักๆ คือ การออกบูธนิทรรศการความรู้ด้านการประกันภัย และนวัตกรรมการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ จากบริษัทประกันภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้าประกันภัย และโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคม ที่ผู้คนให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพ ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจประกันภัยให้ทันกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ

การให้บริการด้านการประกันภัย โดยปีนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 13 ประเภท จำนวน 68 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลบริษัทประกันภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 , บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 , บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 , บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562


ซึ่งรางวัลบริษัทประกันภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 จะคัดเลือกผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2562

ส่วนรางวัลประกันภัยดีเด่นประเภทอื่นๆจะคัดเลือกผลงานจากปี 2561 เพื่อมอบรางวัลในปี 2562 รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 11 รางวัล

ประเภทบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2561 , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561

อันดับที่ 1 , บริษัท เอไอเอ จำกัดได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 , บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 3 ,บริษัท มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 1 , บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 , บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 3 , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับที่ 3 ประเภทบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561 และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัย ที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 , บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และ นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 25 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 15 ราย ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชลตระกูล , นางสาวธนธร กาญจนิศากร , นางสาวเปมณิชา บุตรน้ำเพชร , นางเกศิณี เพ็ชรแสนงาม ,นายณัฐพล แซ่จุ้ง , นางสาวพัชรา จินตนะกุล , นางสาวชุติมา คันธิก , นายฑิตถากร ชูเพชร , นายสุทธิรักษ์ เถาอั้น , นางสาวรัตนา กมลงามพิพัฒน์ , นายสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย , นางสาวจันทิมา นราวงศานนท์ , นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน , นางสาวรักษิณา หิรัญภัคภณ , นางสาวศันส์สิริ สิริทวีวัจน์
ประเภทรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางฐิติมา แว่นทอง , นายณรงค์ ภู่สกุล , นางวิภาดา แจ่มศรีใส , นายบพิธ บัวอ่อน
ประเภทรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประเภทรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด , บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด , บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด , บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางเกวลี เกิดน้อย จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ชนะเลิศ ระดับประเทศ , นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ , นายปรีชา แดงหลี จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

รางวัลยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ ทีม For Dream For Life โรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบเพลง ชนะเลิศ ระดับประเทศ , ทีมเทพนมสร้างสรรค์ประกันภัย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ,ทีม ปลอดภัยไปกับ ต.ส.ร. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ , ทีม Banrai Studio โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศ ระดับประเทศ , ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ และทีมฟากท่าฟิล์ม โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

“ผมขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรี เพียงจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ 500 บาท รับคูปองชิงโชค รถยนต์ BMW X1 มูลค่า 2 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียด รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารของการจัดงานได้ทาง Website สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th และสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งจาก Website หรือ Facebook Fanpage : Thailand Insurance Expo 2019 รวมทั้งสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของบริษัทประกันภัย ทั้ง Facebook, LINE และ Twitter งานนี้ไม่ควรพลาด..! เพราะมางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน