คปภ. MOU ภาคประกันภัยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เดินทางไป กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ร่วมกับ Mr. Zaw Naing อธิบดี Financial Regulatory Department (FRD), Ministry of Planning and Finance ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน รวมทั้งภาคประกันภัยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี Mr. Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนงานและการเงินแห่งสาธารณรัฐเมียนมาร์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศ รวมทั้งร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยตามกรอบของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมตลาดประกันภัยให้มีความมั่นคงอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนงานและการเงินฯ และอธิบดีของ FRD เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกความตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงเรื่องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของ FRD และการสนับสนุน FRD ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีด้านประกันภัย ซึ่งจากการหารือทราบว่าทางเมียนมาร์กำลังจะเปิดเสรีด้านประกันภัยในเร็วๆนี้ อันจะทำให้บริษัทประกันภัยที่มีศักยภาพของประเทศไทยมีโอกาสขยายการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในอนาคตอันใกล้นี้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมอีกว่า พร้อมจะให้การสนับสนุนบริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคงทางการเงินในการขยายธุรกิจประกันภัยสู่ตลาดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญที่ภาคธุรกิจประกันภัยควรให้ความสนใจเพราะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง

นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. และคณะจะร่วมประชุมกับนายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) เพื่อรับทราบข้อมูลตลอดจนหารือเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสของภาคธุรกิจประกันภัยของไทยในการขยายการลงทุนในเมียนมาร์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจการของสมาคมประกันภัยของเมียนมาร์ ซึ่งเพิ่งจัดตั้งเป็นครั้งแรกและเปิดตัวเป็นทางการในเดือนนี้ โดยจะมีการประชุมหารือกับดร. Sandar Oo นายกสมาคมประกันภัยของเมียนมาร์ และผู้บริหารของสมาคม ตลอดจนจะพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท First National Insurance Public Co., Ltd รวมทั้งจะตรวจเยี่ยมสำนักผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบข้อมูลและท่าทีของภาคธุรกิจเมียนมาร์ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพสูงเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน