คปภ. ติดอาวุธทางปัญญาผลิตเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยมีองค์ความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 175 คน และมีนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัยที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และรู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ปัจจุบันมีอาสาสมัครประกันภัยที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 51,480 คน ทั่วประเทศ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน