คปภ. ผนึกจีน-อาเซียน ยกระดับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในเวทีสุดยอด “จีน – อาเซียน” ว่าด้วยความร่วมมือและพัฒนาการด้านประกันภัย (The 3rd China-ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development) ณ นครหนานหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  6-7 กันยายน 2560 จัดโดยคณะกรรมการการประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Insurance Regulatory Commission หรือ CIRC) ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยจากภูมิภาคเอเชียและอาเซียน รวม 8 ประเทศ

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว บังคลาเทศ และศรีลังกา โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันความรุดหน้าของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์ทางธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลก ซึ่งดร.สุทธิพลได้รับเกียรติให้นำเสนอพัฒนาการด้านประกันภัยและการกำกับดูแลระบบประภัยของประเทศไทยในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย

 

ดร.สุทธิพล ได้สอบถามผู้แทน CIRC ถึงการจัดตั้ง Financial Stability and Development Committee ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้แทน CIRC ให้ข้อมูลว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตลาดประกันภัยมีบริษัทโฮลดิ้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน รัฐบาลจีนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับภาคการเงินและการติดตามดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systemic risk ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของคณะกรรมการดังกล่าว

ในตอนท้ายดร.สุทธิพล กล่าวสรุปว่า ธุรกิจประกันภัยทั่วโลกต่างกันเผชิญกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การฉ้อฉล และการพัฒนาของ InsurTech จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค China-ASEAN จะต้องร่วมมือกันแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะการกำกับดูแล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการนำเสนอของเลขาธิการคปภ.ได้รับการชื่นชมและเป็นที่สนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก จนทำให้สื่อวิทยุโทรทัศน์ของประเทศจีนติดต่อขอสัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอในครั้งนี้

 

…………

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน