คปภ. สั่ง “เอไอเอ-อลิอันซ์อยุธยา” รีบจ่ายสินไหมประกันชีวิต 2 นศ.ไทยเสียชีวิตรถตกหน้าผาในอเมริกา!!

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นักศึกษาชาวไทยสองคนคือนายภคพล ชัยรัตนทรงพร (บุญฤทธิ์ ชัยรัตนทรงพร) และนางสาวทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต อันเนื่องจากรถยนต์ตกหน้าผา บริเวณถนน Freeway 180 ในเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นั้น

สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด พร้อมตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำประกันภัยในประเทศไทยของนักศึกษาทั้งสองคนแล้ว พบว่า นายภคพล  ชัยรัตนทรงพร ทำประกันชีวิต จำนวน 3 กรมธรรม์ ไว้กับ บจ. เอ.ไอ.เอ. (ประเทศไทย)

โดยฉบับแรกเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต เลขที่ T088858038 เริ่มสัญญาวันที่ 4 เมษายน 2543 มีทุนประกันชีวิต 134,000 บาท และทุนอุบัติเหตุ 100,000 บาท ฉบับที่สอง กรมธรรม์ประกันชีวิต เลขที่ T130171359 เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 มีทุนประกันชีวิต 100,000 บาท และทุนอุบัติเหตุ 100,000 บาท ฉบับที่สาม กรมธรรม์ประกันชีวิต เลขที่ T144803529 เริ่มสัญญาวันที่ 6 ตุลาคม 2552 มีทุนประกันชีวิต 200,000 บาท และทุนอุบัติเหตุ 200,000 บาท

สำหรับนางสาวทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ ทำประกันชีวิตไว้กับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กรมธรรม์เลขที่ K100943816 เริ่มสัญญาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 มีทุนประกันชีวิต 1,000,000 บาท

จากการที่ สำนักงาน คปภ.ได้ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทผู้รับประกันชีวิต เกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทั้งสองคน ผู้รับประโยชน์ของนายภคพล ชัยรัตนทรงพร จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้ง 3 ฉบับ และผู้รับประโยชน์ของนางสาวทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า นักศึกษาทั้งสองรายได้มีการทำประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอื่นไว้อีกด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้สั่งกำชับให้บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์โดยเร็วต่อไป หากผู้รับประโยชน์ของนักศึกษาทั้งสองคนไม่ได้รับความสะดวกสามารถแจ้งมาที่ สายด่วน คปภ. 1186

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน