“สุทธิพล” เลขาฯ นำคณะคปภ. พบ FSA หน่วยงานควบคุมประกันภัยญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนความรู้

อินชัวร์เทค

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. ) และคณะได้เข้าพบและร่วมประชุมเพื่อหารือกับ Mr. Mori Nabuchika,  Commissioner (Financial Services Authority, Japan) และคณะผู้บริหารระดับสูงของ FSA  ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือตามบันทึกความตกลงระหว่างคปภ. กับ FSA โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือได้แก่ แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคอินชัวร์เทค  แนวทางการจัดการเกี่ยวกับปัญหาการจู่โจมทางไซเบอร์ แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์  ปัญหาการกำกับดูแลการขายประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

 

หลังจากนั้น ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัทโตเกียว มารีน กรุ๊ป  โดยมี Mr. Tsuyoshi Nagano President & Group CEO of Tokio Marine Holdings,lnc. Mr. ICHIRO ISHII  Member of the Board, Senior Managing Director พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ เทคนิคการบริหารจัดการ พร้อมได้จัดคณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอินชัวร์เทค พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล  ณ สำนักงานใหญ่ บริษ้ทโตเกียวมารีน กรุ๊ป กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com