คปภ. นำ 60 บริษัทประกันวินาศภัย ทำคลอด Insurance Bureau เป็นผลสำเร็จพลิกโฉมประกันวินาศภัยไทยสู่ยุค Big Data

        ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.     ตนได้เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย  (Insurance Bureau System) ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 60 บริษัท โดยมีนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมแถลงข่าว จึงนับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่เข้าสู่ยุคการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลภายใต้บริบท Thailand 4.0

โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านประกันภัยมาตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 (2549-2554) ต่อมาจึงได้มีการออกคำสั่ง สำนักงาน คปภ. ที่ 223/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันวินาศภัย โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารเป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนของสมาคมวินาศภัยไทยร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งต่อมาสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย โดยทางสำนักงาน คปภ. สนับสนุนด้านผลการศึกษาวิเคราะห์และการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ และทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีการตั้งผู้เชี่ยวชาญมาทำการออกแบบและพัฒนาระบบฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน คปภ. จนแล้วเสร็จและมีการทดสอบประสิทธิภาพแล้ว ทั้งนี้การพัฒนาตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลการประกันวินาศภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งช่วยยกระดับการพัฒนาธุรกิจและการกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านประกันวินาศภัยระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับบริษัทประกันวินาศภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมลงนามถึง 60 บริษัท และทาง สำนักงาน คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในแง่ของหน่วยงานกำกับดูแล ที่ริเริ่มในการผลักดันให้เกิดศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันภัย หรือ Insurance Bureau ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญที่จะต่อยอดการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันภัยให้ขยายไปถึงข้อมูลด้านการประกันชีวิตด้วย โดยจะได้ขยายผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยมีเสถียรภาพและเริ่มขับเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่ง

“ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย หรือ Insurance Bureau ด้านประกันวินาศภัยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลระบบประกันภัย ตลอดจนการเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน