คปภ.บุกแบงก์ขอนแก่นบางแห่งยังขายประกันฯไม่เคลียร์!!

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคปภ. ในส่วนกลางได้สนธิกำลังร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. ภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดขอนแก่นและพนักงานคปภ.ในพื้นที่ได้เข้าตรวจสาขาของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยธนาคารซึ่งทางสำนักงานคปภ. ได้ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพและเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน

จากการตรวจติดตามครั้งนี้พบว่าธนาคารพาณิชย์มีการปรับปรุงวิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับประกาศคปภ. มากขึ้น แต่ยังมีธนาคารบางแห่งมีการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยให้ข้อมูลและรายละเอียดกับลูกค้าทั้งในส่วนของเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัครฯไม่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าอาจเกิดความสับสนและอาจไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมทั้งบางสาขาธนาคารยังจัดเคาน์เตอร์รวมทั้งป้ายแสดงจุดให้บริการไม่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนและอาจไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วย

 

ทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้แจ้งให้ทางสาขาธนาคารดังกล่าวรีบปรับปรุงและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมกับได้กำชับทางสำนักงานคปภ. ภาค 3 และสำนักงานคปภ. จังหวัดขอนแก่นกลับมาตรวจติดตามเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน