“สุทธิพล” นำทีมคปภ.ลงพื้นที่เติมเต็มความรู้ประกันภัยบน “เกาะเต่าสุราษฎร์”

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ตำบลเกาะเต่า เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัย และเลขาธิการฯได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยภาคบังคับ สำหรับผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการรถเช่า รถรับจ้างและความปลอดภัยในการเดินเรือ

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2560) ของสำนักงานคปภ.ในการให้ความรู้เชิงรุกต่อประชาชน ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการรถเช่า รถรับจ้างเกี่ยวกับการประกันภัยเรือภาคบังคับและการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือหรือบุคคลภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากเรือและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษ ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกนิริภัย โดยมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ไปรอบเกาะเต่าอีกด้วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์และห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน