จ่ายค่าสินไหมรถตู้ชนรถกระบะ 25 ศพ

 

 

บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมประสานการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่ทายาทของผู้ประสบภัยกรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนประสานงากับรถกระบะมีผู้เสียชีวิต 25 ราย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ไม่ว่าผู้ประสบภัยจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับการเยียวยาตามค่าเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดแต่ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน กรณีบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือ ทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 300,000 บาทต่อราย

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อบริษัทกลางฯได้ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com