ฟิลลิปไลฟ์ออกแบบประกันใหม่! พรีเมี่ยม รีเทิร์น 25/15 ชูจุดเด่น “รับเงินคืน 110%” ด้วยแผนการออมที่ให้ถึง  3  คุ้ม

ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย และ CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยบริษัทฯ ได้ออกแบบประกันใหม่ “พรีเมี่ยม รีเทิร์น 25/15” (Premium Return 25/15)ระยะเวลาความคุ้มครอง 25 ปี  ชำระเบี้ยประกันภัย  15 ปี พร้อมรับเงินคืนเมื่อครบสัญญา ด้วยแผนการออมเงิน ที่ให้ถึง 3 คุ้ม

1.คุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  รับความคุ้มครองสูงสุดถึง  150 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

2.คุ้มค่า ด้วยผลตอบแทนรวมตลอดสัญญา 110 % ของเบี้ยประกันภัยรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด  และ สามารถนำเบี้ยประกันภัย ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรสูงสุดปีละ  100,000 บาท

3.คุ้มทุน  เอาใจลูกค้าเน้นรับผลตอบแทนและทุนประกันคืนในระยะเวลาที่แน่นอนและรวดเร็ว เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 วัน  – 65 ปี  ทุนประกันภัยเริ่มต้น 200,000 บาท

บริษัทฯ  มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ในทุกช่วงวัย และทุกอาชีพ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น  แบบประกันชีวิต พรีเมี่ยมรีเทิร์น 25/15 เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นจากการสำรวจตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ที่ต้องการทำประกันชีวิต  ในรูปแบบชำระเบี้ยที่เหมาะสม แต่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว  รับผลประโยชน์และเงินคืนอย่างแน่นอน

อีกทั้ง  สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี  ทั้งนี้ ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มองหาแบบประกันให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการคุ้มครองธุรกิจ ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจนั้นๆ  ช่วยให้วางแผนการออมเงินและค่าใช้จ่ายได้แน่นอน  ผู้เอาประกันยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ต่างๆ  ทั้งประกันอุบัติเหตุ  ประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตนเองและครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน