ฟิลลิปประกันชีวิตผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาล พร้อมดูแลลูกค้าป่วยจาก COVID-19

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19”  สายพันธุ์ใหม่ลุกลามทั่วประเทศไทย  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทยที่กำลังประสบปัญหา ค่ารักษาพยาบาล ในการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลสนาม    

ในการนี้  บริษัทฯ พร้อมให้บริการผู้ถือกรมธรรม์  ลูกค้าในการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตาม สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ เอชเอสเอ (HSA) และเอชเอสซี (HSC) เฉพาะที่ตรวจพบและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  “COVID-19”  นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผ่านพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period ) 30 วัน 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดยให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และสามารถใช้บริการ Fax Claim ณ โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 320 แห่งทั่วประเทศ ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมไปถึงผู้ป่วย COVID-19 ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป  หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ( Hospitel)  และโรงพยาบาลสนาม  (Field Hospital) หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง  ในกรณีที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2022-5800 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.philliplife.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน