ฟิลลิปประกันชีวิต เติมทุนเพิ่มอีก 300 ล้าน ครวญ เจอศึก! เคลมเวอร์ประกันสุขภาพเด็ก 2 ปี เรโชทะลุ 100% เลิกขาย HS PLUS

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นเวลา 7 ปี มาแล้วนับเริ่มดำเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยในบางแบบที่นำเสนอขายมาตั้งแต่เริ่มต้น สวนทางกับสถานการณ์การเคลมประกันของผู้เอาประกันฯ โดยเฉพาะกลุ่มประกันสุขภาพเด็กเล็กที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อปี 2562-2563 บริษัทได้ผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากทางโรงบาลคู่สัญญาสูงมากกว่า 100 % และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ทางบริษัทได้ปรับแบบประกันสุขภาพเด็กใหม่เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ปกครองมากขึ้น

“ถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์นี้ยังเกิดขึ้นต่อไป ก็จะเสียหายกับลูกค้า ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มเบี้ย และหากในตลาดประกันฯ ไม่มีบริษัทใดขายประกันสุขภาพเด็กเลยก็จะเกิดภาระหนักกับผู้ปกครอง ซึ่งฟิลลิปฯ ยังคงมีประกันสุขภาพเด็กขายต่อไป เพียงมีการยกเลิกบางแบบไปก่อนในเวลานี้”

นายชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ CAO บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต

นายชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ CAO บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดเผยว่า แบบประกันสุขภาพเด็กที่บริษัทยกเลิกไปก็คือสัญญาเพิ่มเติม HS PLUS โดยทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ 2 สัญญาเพิ่มเติม เอชเอสเอ (HSA) เป็นแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายให้ความคุ้มครองถึง 5 ล้านบาทต่อปี พร้อมคุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี โดยสมัครได้ตั้งแต่อายุ  0 วัน จนถึง 70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 

“แบบเอชเอสเอ (HSA) แผนคุ้มครองมี 6 แผน เริ่มต้นค่าห้องเหมาจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดถึง 6,000 บาท ตามแผนที่ลูกค้าเลือก การคุ้มครองเหมาจ่ายก็ไล่ไปตามแผนตั้งแต่ 100,000 บาทไปจนถึง 600,000 บาทต่อครั้ง”

ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกคือ เอชเอสซี (HSC) แบบมีส่วนร่วมจ่ายเป็นตัวช่วยในการเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยด้วยเบี้ยประกันที่ถูกลง และยังได้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาส่วนเกินจากสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้ว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุด 1,000,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 10,000 บาทต่อวัน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ลูกค้าเลือกซื้อรับประกันภัยตั้งแต่อายุอายุ 0 วัน จนถึง 70 ปี

นายชวลิต กล่าวต่อว่า เพื่อให้การบริหารจัดการสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลโรงพยาบาลที่ให้บริการ Fax Claim หรือสินไหมค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพใหม่ด้วยโครงการ Hospital Choice ในการรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ กว่า 320 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

“อาจมีบางกรณี ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแห่ง แจ้งให้คุณลูกค้า สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนไปก่อน ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลส่วนนั้นกับบริษัทฯ ได้ ในภายหลัง โดยบริษัทฯ จะพิจารณา และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว ซึ่ง Fax Claim ของเรายังมี แต่บางแบบประกันฯ และกับบางโรงพยาบาลราวกว่า 10 แห่ง เราไม่อนุมัติบริการ Fax Claim ทันทีเหมือนที่ผ่านมา” นายชวลิต กล่าว และว่า

สำหรับแผนการเติบโตในช่องทางตัวแทนปี 2564 นี้ มีเป้าสร้างเบี้ยใหม่เพิ่ม 20% หรือ 1,200 ล้านบาท จากปี 2563 ที่วางเป้าที่ 999 ล้านบาท แต่ทำได้ราว 1,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนตัวแทนเพิ่มขึ้นในส่วนของ ที่ปรึกษาทางการเงิน Phillip Life Financial Advisor (FA) จากกว่า 100 คน เป็น 400 คน จากตัวแทนใหม่ที่จะเพิ่มอีก 1,200 คน

โดยนายปรัชญา กล่าวสรุปตอนท้ายว่า ภาพรวมในปี 2564 จะมีการเติบโตที่มากกว่า 45% จากปี 2563 ที่เติบโต 45% ด้วยรวมทั้งหมดจากกว่า 3,000 ล้านบาท น่าจะไปแตะที่ 4,000 ล้านบาท จากเบี้ยใหม่ทั้งหมดทุกช่องทาง 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจะยึดกลยุทธ์การเติบโตด้วยคุณภาพอย่างมั่นคง  และ ต่อเนื่อง ของทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งช่องทางตัวแทน  ช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน  ช่องทางประกันกลุ่ม และ ช่องทางดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะประกันยูนิต ลิงค์ ที่จะออกมาประเดิม 2 แบบภายในปีนี้

 “เรามีความมั่นคงด้วยคาร์ เรโช (CAR RATIO) ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 อยู่ที่ 140% และมีแผนจะเพิ่มทุนในเดือนหน้านี้อีก 300 ล้านบาท ซึ่งตามแผนทั้งหมดเรามีอีกหลายช่วงในปีนี้ที่จะเพิ่มทุน ปัจจุบันเรามีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ชำระแล้วกว่า 5,600 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า 13,000 ล้านบาท”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน