พรูเด็นเชียล ร่วมบริจาคเงิน 200,000 บ.ให้ มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะฯ

 

เพิ่มเพื่อน

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”)นำโดย นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้แก่ “มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแสอัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายกวินธร  อัตถากร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารแอทสาทร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน