พรูเด็นเชียล รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2562

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการดีเด่น” จากการคัดเลือกบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร หรือ Prime Minister’s Insurance Awards  และมอบรางวัลให้แก่นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยดีเด่น จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของประกันภัย และส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทที่มีการบริหารอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน