ส.ประกันวินาศฯไทยร่วมประชุมขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยอาเซียน


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะเลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหัวหน้าคณะผู้แทน (Thailand Chief Delegate) พร้อมด้วยผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และร่วมประชุม 20thASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจากสมาคมประกันภัยต่าง ๆ ของอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในการพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน