ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “สวน” วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (มีสติ,วินัย,น้ำใจ) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง จากนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพิธีเปิดงานปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ สถานีขนส่งหมอชิต จตุจักร กรุงเทพ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน