บ.กลางฯรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

สืบเนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่มีปริมาณมากที่สุดกว่ารถทุกประเภทและเป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บริษัทกลางฯ จึงมุ่งเน้นรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ รถทุกประเภท มีวินัยจราจร รวมถึงรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน คือการสวมหมวกนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเกิดความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนี้

1.  กิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” 

 

โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”  ให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 255 จุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย  ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และตรอ.ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2.ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขององค์กร โดยบริษัทกลางฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานรวมจำนวน 1,412 หน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยขอความร่วมมือพนักงานที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว มาลงชื่อ,ทะเบียนรถ,สถานที่ไปและลงชื่อเมื่อเดินทางกลับ รวมทั้งระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนานั้น ต้องแจ้งพฤติกรรมเสี่ยงหรือพบเห็นอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ให้ทาง Call Center เพื่อลงบันทึกทุกครั้งทั้งไปและกลับ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

3.กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่ม ผ้าเย็น ยาหม่อง ยาดม พิมเสนน้ำ สื่อประชาสัมพันธ์ แผนที่ทางหลวง ในจุดตรวจ จุดบริการกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อแจกจ่ายรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่

4.การช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุ โดยบริษัทกลางฯ จะดำเนินการจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติทางถนนและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. ทางบริษัทกลางฯ จะไปดำเนินการจ่ายค่าปลงศพให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตทันทีภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิดเพื่อการเยียวยาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน  รวมถึงกรณี ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลโดยประสานงานรับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ CALL CENTER 1791 หรือที่สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน