บริษัทกลางฯ ร่วมประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนฯลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 จ.ชลบุรี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 (ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องไพร์มไทม์ 1 โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน