สหกรณ์ออมทรัพย์ก.อุตฯ ให้สหประกันชีวิตคุ้มครองสมาชิก

เพิ่มเพื่อน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายชาญชัย ตั้งชู รองผู้จัดการฝ่ายตลาดประกันชีวิต และคณะ เข้ามอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ ดร.ประเสริฐ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานฯ สหกรณ์ได้ฝากให้สหประกันชีวิตเข้ามาดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ตลอดไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน