สหประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร.

 

เพิ่มเพื่อน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายชาญชัย ตั้งชู รองผู้จัดการฝ่ายตลาดประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุนและร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับทุนสวัสดิการของสหกรณ์ให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จำกัด (สอ.กฝร.) โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการพิจารณาจากสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,141 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,424,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนประเภทเรียนดี 417 ทุน รวมเป็นเงิน 1,110,500 บาท และทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 724 ทุน รวมเป็นเงิน 1,313,500 บาท ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน