SCB จัดแข่งขันวาดภาพระบายสีผสาน ‘ดนตรี-กวี-ศิลป์’ 

 

_ul_8371

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ โครงการ ‘กล้าใหม่…ใฝ่รู้’ ปีที่ 11 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย อ.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และ นางสาวอารยา  ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

1b5a8201

 

นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ ‘กล้าใหม่…ใฝ่รู้’ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี 2559 นับเป็นปีที่ 11 ให้เยาวชนทุกระดับชั้นได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสื่อสารเพื่อทำงานเป็นทีม เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกพัฒนาการทางกายทั้งด้านประสาทสัมผัส  การเคลื่อนไหว อารมณ์และจินตนาการ ก้าวสู่เวทีในระดับประเทศหรือนานาชาติต่อไป

 

1b5a8408-1

 

อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินฯ กล่าวว่า การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา รอบชิงชนะเลิศปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดผสานเอาดนตรี บทกวี และศิลปะมาเป็นโจทย์ให้เด็กๆ ที่เข้าประกวดได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มความสามารถและครบทุกแขนง ทั้งความดื่มด่ำในดนตรี และการถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบของการเขียนและการวาดภาพโดยไม่ทราบโจทย์มาก่อน

“การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการด้านศิลปะ ในวันนี้ ใช่ว่าจะต้องมุ่งมั่นเพื่อเป็นศิลปินเท่านั้น อาจไปเป็นหมอหรืออาชีพอื่นๆ แต่เด็กๆ เหล่านี้จะได้รับการสั่งสมศิลปะนิสัยติดตัวไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทุกๆอาชีพ” อาจารย์สังคม กล่าว

 

 

1

 

ด้านนายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ หรือ ครูต้น คุณครูสอนศิลปะในฐานะครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่เข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี กล่าวว่า สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนและครูที่ปรึกษา คือ เป็นการสร้างความใฝ่รู้และให้โอกาส โดยเฉพาะแก่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อยกระดับตนเอง จากการได้เดินทางไปพบเห็นและสัมผัสเพื่อนนักเรียนโรงเรียนในเมืองรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ กับทั้งยังก่อเกิดมิตรภาพใหม่ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มครูที่ปรึกษาและนักเรียนด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน