SCBLIFE พลิกโฉมฝ่ายขายก้าวข้ามดิสรัปชั่น ชูทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ FA

           

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า “พันธกิจหลักของเรา คือการเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้า เราได้นำทีมขายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง  ซึ่งรวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสอดรับกับดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ด้วยช่องทางใหม่ในการขายประกันชีวิตผ่านที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ผมมั่นใจในศักยภาพทีมที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเรา จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าชาวไทย และเข้ามาช่วยเพิ่มสัดส่วนการทำประกันชีวิตของคนไทย จากจำนวน 100 คน ที่มีกรมธรรม์เพียง 37 ฉบับ[1] ให้มากยิ่งขึ้น”

ช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารวางแผนและสร้างความมั่นคงทางการเงินตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหลักสูตรในการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ มีดังนี้

  1. “การสร้างตลาด” เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเงินอย่างเชี่ยวชาญ
  2. “การขยายกลุ่มตลาด” เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการวางแผนการลงทุนในด้านต่างๆ และการให้บริการการขายอย่างมืออาชีพ
  3. “ที่ปรึกษาการเงินที่ได้มาตรฐานระดับสากล” โดยจะเน้นการเสริมทักษะความรู้ในการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนมรดก และวางแผนลงทุนตามความต้องการของลูกค้า และยกระดับเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมกิจกรรมที่สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก FA Club และ MDRT Club เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพระดับสากล
  4. “ต้นแบบผู้นำ FA” เสริมทักษะการบริหารทีมขาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และสามารถบริหารทีมงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“เรามองหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นและรักในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิตให้ทุกคน สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนด้วยความเข้าใจและใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผมเชื่อว่าที่ปรึกษาทางการเงินของเราทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพ พร้อมได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จทางการเงินให้ลูกค้า สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้ตัวเองได้ ทำให้พวกเขาเติบโตในสายงานนี้ได้อย่างรวดเร็ว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วพร้อมก้าวข้ามยุคดิสรัปชั่น” นายเสถียร กล่าวสรุป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน