SCBLIFE ร่วมยินดี “ทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล” สุดยอดตัวแทนคว้ารางวัล TNQA 30 ปี

 

 

 นายลี ซี ทียอง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล (ที่ 5 จากซ้าย) สุดยอดตัวแทนระดับตำนานของประเทศ ผู้คว้ารางวัลคุณวุฒิ ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA – Thailand National Quality Awards) ต่อเนื่อง 30 ปี คนแรกของอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตไทย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตัวแทนทุกคนในการดำรงไว้ซึ่งผลงานคุณภาพ จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความซื่อสัตย์จริงใจในการให้บริการแก่ลูกค้า  โดย SCBLIFE ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการขายของตัวแทน ด้วยการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้ความสำคัญในด้านการรักษาอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างเต็มที่ อันเป็นการวางรากฐานสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน