เอสซีจี คว้ารางวัลมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี

คุณอนุวัตร  เฉลิมไชย  Brand Director  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย เอสซีจี เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดจากการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในหมวดวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ปี  นับเป็นแบรนด์ที่มีเสถียรภาพและมั่นคง ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน