สถานการณ์ในสถานภาพของ “สินมั่นคงประกันภัย” วันนี้…ถามว่าเป็นอย่างไร!!

            หลังจาก “ศาลล้มละลายกลาง” เลื่อนนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการออกไปจากวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 6, 9, 16 และ 20 กันยายน 2565 แทน!!

            นั่น!! เป็นประเด็นของกลุ่ม “เจ้าหนี้” ที่เป็นผู้เอาประกันภัยโควิด “เจอ จ่าย จบ” ส่วนหนึ่งพากันไปยื่นคัดค้านคำร้องของ “สินมั่นคง” ต่อศาล เพราะหวั่นว่าสถานการณ์หลังสินมั่นคงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว พวกเขาจะ “ได้รับเงินช้า” เกินไปมั๊ย เพราะจะมีการ “พักชำระหนี้” automatic stay ขึ้นมาตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ (ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี)

            ขณะที่อีกมุมหนึ่ง! มีความเคลื่อนไหวน่าติดตาม กับการที่มี “เจ้าหนี้” สินมั่นคง เจอจ่ายจบ อีกกลุ่มหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวยื่นหนังสือร้องเรียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

            โดยหนังสือนั้นมีสาระระบุถึง ขอให้ (สำนักงาน คปภ.) พิจารณาว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ถูกประวิงเวลา ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยหรือไม่ และจะมีการลงโทษบริษัทประกันภัยอย่างไร

            แล้วทาง สำนักงาน คปภ. ก็มีการ “ตั้งคณะกรรมการ” เปรียบเทียบปรับพิจารณาว่าข้อร้องเรียนนั้นผิดจริงหรือไม่อย่างไร หากพบว่ามีความผิดตามข้อร้องเรียน “จะมีลงโทษ” เปรียบเทียบปรับต่อไป!!

            สถานการณ์นี้ถามว่า…ปรับได้มั๊ย!!

            ปรับได้หรือไม่…สำนักงาน คปภ. ต้องมีความชัดเจนก่อนหล่ะว่า ทุกวันนี้สถานการณ์ในสภานภาพของ “สินมั่นคง” นั้นจัดอยู่ในประเภทไหน  “ยกเว้น” หรือ “ยังเป็น” องค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการประกันวินาศภัยอยู่!!

เพราะนับตั้งแต่  บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ไปนั้น

“สินมั่นคง” ก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบ “ความคุ้มครอง” ของกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง! ที่ไม่ใช่กฎหมายธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้ว โดยผูกประเด็นใหญ่ไปที่ ขอฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเคลมโควิด-19 เพื่อ “พักชำระหนี้” ที่ยังค้างจ่ายผู้เอาประกัน 350,000 ราย คิดเป็นตัวเงินกว่า 30,000 ล้านบาท!! 

ขณะที่ขาอีกข้างหนึ่งของสินมั่นคง ก็ขอเดินต่อ!!

แล้วกลายเป็นที่มาของการเข้ายื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้ “สิมมั่นคง” ดำเนินการค้าปกติที่จำเป็นของบริษัทต่อไปได้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

งานนี้!! ศาลได้อนุญาตตามหนังสือคำร้องของสินมั่นคงไปแล้วด้วย!!

แล้วจะเป็นอย่างไร…ต่อไป!!

แน่นอน!! งานเข้า “สำนักงาน คปภ.” ทันทีก็ว่าได้…ด้วยคงต้องวิ่ง “ตีความ” คำสั่งศาลที่อนุญาตให้สินมั่นคง “ดำเนินการค้าที่จำเป็น” ของบริษัท “ต่อไปได้” นั้นมันหมายถึงอะไรบ้าง…??

และคงมีหลายคนถาม สำนักงาน คปภ. หล่ะว่า งั้นจะปล่อยให้..ไหลตามน้ำต่อไปหรือไม่!!

สถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก็เหมือนมีความอีลุงตุงนังเกิดขึ้นกับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ภายใต้การนำ “กฎหมาย” หลายฉบับมาต่อสู้กัน…

จนในที่สุดฝ่ายผู้กำกับดูแลธุรกิจก็ต้องดิ้น!! วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นั่นเอง ทาง “สำนักงาน คปภ.” ก็เข้ายื่นหนังสือคำร้อง “ขอความชัดเจนในคำสั่งศาล” ดังกล่าว

            ด้วยรู้สึกว่าต้องแยกกันมองรึป่าว…ในประเด็น 2 ด้านที่ว่า

  1. สถานะการเงินหลังจากมีการ “เปิดตัวเลข” ทางการบัญชีของสินมั่นคงโชว์ออกมาเป็น “หนี้สิน” มากกว่า “ทรัพย์สิน” กว่า 30,000 ล้านบาท ผ่านการแจ้งของ “ผู้บริหาร” ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ ปัจจุบัน จนต้องยื่นขอเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ เพื่อจัดการปัญหาและพักชำระหนี้
  2. เมื่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) “ต่ำกว่าเกฎณฑ์” ไปกว่า 1,000 % ไปแล้วในปัจจุบันนี้จะทำอย่างไร

            เหมือนกำลังจะบอกให้สังคมรับรู้ว่าคงจะต้องแยกแหวกดู “ผลลัพธ์” ที่จะเกิดขึ้นกันอย่างเข้าใจในข้อเท็จจริงว่า ถ้าในธุรกิจประกันภัยถ้าบริษัทใด “เงินกองทุนฯ” ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ยังสามารถดำเนินธุรกิจ “ปกติ” ไม่ได้นะ!! เพราะนั่นมันหมายถึง “ลูกค้า” จะเข้าสู่ระบบประกันโดยไม่มีหลักประกันให้กับเขาหล่ะ

            “เรื่องของเขาที่จะพักชำระหนี้ก็ว่ากันไป แต่วันนี้ถามว่าเขายังขายได้มั๊ย เราเปรียบเทียบปรับได้รึป่าว แล้วความผิดตามมาตราอะไรบ้าง ผมไม่ได้เพิกถอน ผมไม่มีคำสั่งห้ามขายชั่วคราวเขาก็จริง แต่เงินกองทุนเขาไม่พอ ตามกฎหมายถึงกว่า 1,000%  เขายื่นศาลให้คุ้มครองขอประกอบธุรกิจตามปกติรึป่าวซึ่งคำสั่งศาลที่ออกมามันไม่ชัดเลยว่า แปรว่าอะไรครับ” แหล่งข่าวจาก สำนักงาน คปภ.กล่าวอธิบายในที่สุด

            ในรูปการณ์ของ “สินมั่นคง” ที่วันนี้ทางฝ่าย “สำนักงาน คปภ.” เหมือนไม่ล่ะมืออ่อนยอมตามเหมือนที่ผ่านมาอีกเช่นนี้…หลังได้ “คำตอบ” ความชัดเจนจากศาลล้มละลายกลางออกมาแล้ว…

เมื่อนั้นอนาคต!! “สินมั่นคง” คงจะชัดเจนตามไปด้วยหล่ะว่า…จะออกไม้สั้นหรือไม้ยาว!!                                                                            

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน