สสว. ผนึกศูนย์วิจัยม.ขอนแก่นจัดสัมมนา “รุกตลาดใกล้  บุกตลาดไกล”

รับ 4.0 เชื่อมตลาดรัสเซียและเวียดนาม

 

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    โดยในปี 2557-2560 ที่ผ่านมา สสว.ได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน ในการเชื่อมโยงต่อผู้ให้บริการ (Service Desk) ของไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกภาคของไทย โดยที่ผ่านมา สสว.ได้ตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs (Service Desk) แล้วทั้งสิ้น 15 แห่ง มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินงาน โดยแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและได้มีการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ บทบาทสำคัญของผู้ให้บริการ (Service Desk) จะมีหน้าที่หลักในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังเป็นแหลงข้อมูลการค้าการลงทุนในต่างประเทศที่ดี เนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบกับสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่และต่างประเทศได้ 

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs  ยังต้องการความช่วยเหลือและการให้บริการที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจกับประเทศกลุ่ม +8 อันได้แก่ อินเดีย  รัสเซีย  จีน เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอเมริกา

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ภาคของประเทศไทย โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดรัสเซียและเวียดนาม เพื่อช่วยแนะนำลู่ทาง โอกาส และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดรัสเซีย และเวียดนาม รวมถึง ตลาดอินเดียและลาว ตามความเหมาะสมในแต่ละภาค  อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้เรียนรู้การสร้าง business networking และการทดสอบตลาด จากคู่มือที่แจกในงานสัมมนา

นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษา  แบบ Private group สำหรับครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ    โดยจะเป็นการเจาะลึกตลาดรัสเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มีประชากรกว่า 146.5 ล้านคน และ 91.7 ล้านคนตามลำดับ และจากข้อมูล GDP ปี 2015 พบว่า รัสเซีย มี GDP 1,616 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้เวียดนาม มี GDP 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม CLMV ที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและชัดเจนตลอด 10 ปี จึงเป็นตลาดที่น่าจับตาสำหรับ SMEs ไทย สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ที่ http://www.ecberseminar.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202566 หรือ e-mail : ecber.kku@gmail.com  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน