ตลท.ผนึก37โบรกเกอร์ดันรุ่นใหม่-สูงวัยเล่นหุ้น

เกศรา.ตลท.

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดโครงการ “อินเวสท์ นาว ลงทุนวันนี้โอกาสดี สร้างได้” เพื่อดึงนักลงทุนรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนวัยเกษียณที่มีเงินเก็บ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีผลตอบแทนที่สูง โดยช่วง 40 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.4% ต่อปี และมีเงินปันผลเฉลี่ย 4.4% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่น่าจะมีผลตอบแทนต่ำอีกหลายปี เบื้องต้นคาดว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนหน้าใหม่ในปีนี้เพิ่มขึ้นตามที่ ตลท.กำหนดไว้ 110,000 คน

“จากการสำรวจการวางแผนการเงินของคนวัยทำงานที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยตลาดทุน พบว่าคนไทยวางแผนการเงินและการลงทุนช้า คือ เริ่มเมื่ออายุเฉลี่ย 42 ปี และยังพบว่า 28% มีสถานะมีเงินใช้ไม่เพียงพอด้วย ต่างจากประเทศอื่น เช่น สหรัฐคนเริ่มวางแผนตั้งแต่อายุ 30 ปี โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้คนหันมาลงทุนมากขึ้น”

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภาพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มีเงินออมมาก แต่รายได้จากการออมน้อยลง เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดังนั้นการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่ดี โดยเน้นการลงทุนระยะยาวและลงทุนในหุ้นที่มีเงินปันผลทุก ๆ ปี
“ที่ผ่านมาสมาคมฯได้ร่วมมือกับ ตลท. สร้างความรู้ด้านการลงทุนแก่นักลงทุน และพัฒนาบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิตอล รอง รับการเติบโตการลงทุนออนไลน์ที่ปัจจุบันมีผู้ลงทุนออนไลน์มากถึง 77% หรือประมาณ 988,677 ราย”
สำหรับโครงการอินเวสท์ นาวฯ เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ 37 แห่งเน้นการให้ความรู้ ข้อมูล และวิธีการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการให้ความรู้ด้านการวางแผนลงทุน การวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรับทราบด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของเทคนิคและแนวคิดการลงทุนจากผู้มีประสบการณ์ ส่วนการให้ความรู้จะมีการทำวิดีโอคลิปและข้อมูลต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และโซเชียล มีเดียของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเนื้อหาการลงทุนกว่า 3,000 ตอน รวมทั้งถ่ายทอดสดสัมมนาทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน