ส.ประกันชีวิตไทยร่วมตลท.จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดทุนไทย”

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะบุคคลากรธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดทุนไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาวิทยากรของธุรกิจให้มีความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน เพื่อไปพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตในอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินเพื่อสามารถแนะนำผู้เอาประกันภัยให้มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน และสามารถเลือกซื้อได้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวีท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน