สหประกันชีวิตมอบ 1 แสน หนุน “สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต COVID-19”

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ราชธรรม จิตธรรมมา
เลชานุการคณะกรรมการและคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต COVID-19” ให้แก่ นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการและคณะ เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน