สยามซิตี้ฯ ปรับลุคใหม่นำทัพสู่บริการยุคดิจิทัลปลื้มเบี้ยรับรวมทะลุ1.3พันล.

นายคมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้เดินหน้าสู่ระบบดิจิทัลกันอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมามีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อให้บริษัทก้าวสู่การเป็น SIAM CITY DIGITAL INSURANCE SCDI”  มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ ที่รวดเร็วและทันสมัยมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการปรับปรุงระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

ทั้งนี้ด้านการขาย ในปี 2560  ได้เน้นเป็น “ปีคุณภาพแห่งงาน” โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลสถิติ เพื่อให้สามารถกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อลูกค้า ถึงแม้ว่า ในปีที่ผ่านมา จะมีการคัดงาน แต่ไม่ส่งผลกระทบกับยอดขายยังคงเติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,200 ล้านบาท โดยในปี 2560  มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,300 ล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทซึ่งมีอัตราเติบโตขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 13 และเรายังเป็น TOP 10 ของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด

สำหรับเป้าหมายในปี 2561 เรายังกำหนดให้เป็น “ปีคุณภาพแห่งงาน” ไม่เน้นการเติบโตมากนัก โดยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท เท่าเดิม และยังคงตอกย้ำ ความเป็นตัวตนของสยามซิตี้ คือ “เราเป็นบริษัทประกันภัยรายย่อย เป็นแชมป์อันดับ 1 ของการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน”