ครอบครัวเกียรติไกรวัลศิริ มอบเงิน 2.3 ล้านบาท บริจาคโรงพยาบาล ม.บูรพา

และสมาคมเพื่อการกุศล

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ. และสายงานตัวแทน. บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และครอบครัวเกียรติไกรวัลศิริมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในนาม นางงักเตียว เกียรติไกรวัลศิริ ให้กับ โรงพยาบาลบ้านบึง โดย พ.ญแววดาว พิมลธเรศ ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

โอกาสเดียวกันนี้ ครอบครัวเกียรติไกรวัลศิริ ยังได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาทในนาม นางงักเตียว เกียรติไกรวัลศิริ กับ ผ.ศนพ ก่อลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และมอบเงินบำรุงสมาคมการกุศลอีกหลายแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลบางไทร เป็นยอดเงินบริจาคอีก 300.000บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน