ออมเงินวันละ 30 บาทก็มีเงินแสนได้

 

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3

 

กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)  เป็นระบบบำนาญของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการออมเงินไว้ใช้เลี้ยงชีพตัวเองหลังเกษียณให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่สม่ำเสมอ มีจำนวนมากกว่า  25  ล้านคนทั่วประเทศ นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก

ซึ่งคุณสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวผ่านรายการ INNWHY.COM และ www.innwhy.com ว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจออมเงินกับกองทุนกอช.แล้วกว่า 500,000 คน นับจากเปิดกองทุนขึ้นมาถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังนับว่าน้อยอยู่ อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยสนใจเรื่องการออมเงินไว้ใช้ยามหลังจากหยุดทำงานให้มากกว่านี้

 

01

เมื่อพูดถึงการออมเงินทำให้นึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างการออมให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การประหยัด มัธยัสถ์ ซึ่งจะเห็นจากที่พระองค์ทรงใช้หลอดยาสีพระทนต์จนแบนเรียบ การฉลองพระบาทที่แผ่นรองพื้นซ่อมแล้วซ่อมอีก ฉลองพระองค์ต่างๆที่ใส่ซ้ำหลายครั้ง พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น และพระองค์ท่านก็เคยได้ทรงกล่าวไว้หลายวาระเกี่ยวกับการออมเงินว่า การออมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ออมด้วยตนเอง ซึ่ง กอช.เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ได้นำหลักแนวคิดปรัชญามาใช้ในการดำเนินงานของกอช.ในปัจจุบัน

คุณสมพร กล่าวว่า กอช.ใช้หลักดำเนินการขององค์กรภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล และที่สำคัญคือมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง เพราะว่าเป็นการออมโดยประชาชนและรัฐก็ช่วยออมด้วย ต่างคนต่างออม และในช่วงบั้นปลายชีวิตยามชราภาพไม่มีแรงทำงาน ก็นำเงินที่ออมออกมาใช้จ่ายจนกว่าจะเสียชีวิต จึงอยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมเงินกันให้มากๆ  ประโยชน์ของประชาชนเอง

 

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a32

 

ไม่เพียงเท่านี้คุณสมพร กล่าวด้วยว่า มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่าตกใจ คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนปัจจุบันพุ่งสูงขึ้นมากสวนทางกับการออมที่ปัจจุบันไม่ได้สูงมากนัก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะหากพูดถึงสังคมผู้สูงอายุเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ารุ่นที่มีอายุมากในอดีตจะมีพี่น้องหลายคนหรือสิบกว่าขึ้นไป ขณะที่รุ่นรองลงมามีพี่น้อง 5-6 คน และรุ่นปัจจุบันมีลูกแค่ 1-2 คน

 

24

 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า การหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก เพราะว่าจริงๆ แล้วตอนนี้ ที่ผู้สูงอายุอยู่ได้มีจำนวน 70% มีเงินอยู่ได้เพราะลูกหลานช่วย ไม่ใช่เงินออมของตัวเองในวันที่ตัวเองมีแรงทำงาน แต่ในอนาคตจะอาศัยให้ลูกหลานช่วยนั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวเลขจำนวนลูกหลานหรืออัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นในวันที่ยังมีแรงทำงานต้องรับทำงานและเก็บออมเอาไว้เพื่อไม่ต้องเป็นภาระลูกหลาน

 

Doctor With Piggy Bank

 

“การออมกับกอช. คือการออมพื้นฐานที่มั่นใจได้ว่าเมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้นไม่มีทางอดตาย แต่หากใครที่ต้องการ การออมรูปแบบอื่นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป”

 

Senior-thumbs-up

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มการเก็บออมเงิน อยากให้ลองทบทวนดูว่า เมื่อหลังหยุดทำงานไปแล้ว  หรือหลังวัยเกษียณเราต้องการมีรายได้และอยู่อย่างพอเพียงแบบไหน ถ้าต้องการใช้เงินมากตามที่วางแผนไว้ก็ต้องอดออม เก็บออมให้มาก ถ้าต้องการใช้น้อยเพราะมีรายได้น้อยก็เก็บออมในจำนวนที่น้อยไปก่อนได้ เช่น เก็บออมวันละ  30  บาท เดือนหนึ่งมีเงินเก็บ  900  บาท 1ปี มีเงินเก็บ 10,800 บาท ถ้า 10 ปีเราจะมีเงินเก็บมากถึง 108,000 บาท

ดังนั้น พื้นฐานสำคัญที่สุด คือ ต้องรู้จักว่าพอเพียงอย่างไร  เพราะบางคนรายได้ไม่ได้สูงมากมาย และการออมควรเริ่มต้นให้เร็วจะดีที่สุดอย่าผัดวันประกันพรุ่ง.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน