“วิธีการลงทุนแบบ Start ให้ Smart สำหรับมนุษย์เงินเดือน”

เพิ่มเพื่อน

ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนมีความสนใจในการลงทุนมากขึ้น คุณพิเชฐ(ทอมมี่ แอคชัวรี่) เจียรมณีทวีสิน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการลงทุนที่จำเป็นต่อมนุษย์เงินเดือน ให้สามารถ Start อย่าง Smart ได้ มี 5 ช่องทาง ดังนี้


1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆที่ภาครัฐให้เราออมเงินและตั้งเป้าหมายสำหรับบำนาญ เช่น ประกันสังคม

2. กองทุนรวม LTF ซึ่งต้องถือไว้ 7 ปีปฏิทิน รวมถึงการลงทุนในหุ้น กองทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

3. กองทุนรวม RMF ที่มีสภาพคล้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น พันธบัตร หรือตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป โดยเลือกตามความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ แต่ต้องลงทุนทุกปีไปจนถึงอายุ 55 ปี

4. ประกันชีวิต และ ประกันบำนาญ เป็นการลงทุนเพิ่มเติมที่สามารถหาซื้อได้จากภาคเอกชน นอกเหนือจากที่ภาครัฐมีให้

5. การลงทุนในความรู้ ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ เพราะปัจจุบัน สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและมีสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นทุกวัน หากเราต้องการวางแผน เช่น การวางแผนสำหรับช่วงเกษียณ

ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆในการคาดการณ์เพื่อวางแผนมากขึ้น การอ่านหรือหาความรู้จะทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นและสามารถตามโลกได้ทัน “เพราะการอ่านทำให้คนเติบโต”

นอกจากนี้คุณพิเชฐ(ทอมมี่) ยังได้บอกถึง 3 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนยังขาดอยู่มากที่สุด คือ

1. การอ่าน การหาความรู้
2. ความเข้าใจ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ประกันสังคม

โดยทั้งสองข้อนี้ เราสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ได้มากที่สุดจากแหล่งใดก็ได้ที่สามารถเชื่อถือได้ เพราะปัจจุบันมีการแบ่งปันความรู้ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น

3. ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลประกันชีวิตผ่านทางธนาคาร การเข้าซื้อโดยตรง หรือผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ต้องศึกษาผ่านตัวแทนเหมือนเมื่อก่อน ทำให้สามารถซื้อประกันเพราะต้องการวางแผนการเงินจริงๆ ไม่ใช่ซื้อเพราะเกรงใจกันเหมือนที่เคยเป็นมา

หากตอนนี้มีเพียง ประกันสังคม ต้องลงทุนในอะไรก่อน ?
สำหรับเทรนด์ที่มาแรงในตอนนี้คือ ยูนิตลิ้งค์ หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถหาความรู้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ innwhy.com เช่นกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน