ไทยซัมซุงประกันชีวิตเปิดขาย“ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3” ตอบโจทย์ออมเงินระยะสั้นให้เงินคืนสุทธิสูง 3.06% ต่อปี

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระยะสั้น ที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิต 5 ปี พร้อมรับเงินคืนทุกปีรวมสูงถึง 337% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

นายบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ เปิดขายผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงินพร้อมความคุ้มครองชีวิต ด้วยเห็นแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง ไทยซัมซุงประกันชีวิต จึงนำเสนอแบบประกันเพื่อการออมเงินที่มีความคุ้มค่ามากกว่าทั้งอัตราผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  และมอบความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ เงินคืนตามกรมธรรม์ยังไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายอีกด้วย

“บริษัทฯ เปิดขายแบบประกัน“ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3”  ให้เงินคืนทุกปี พร้อมผลตอบแทนเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา โดยอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 3.06% ต่อปี นอกจากนี้ ยังคุ้มครองเงินต้นตลอดสัญญา และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต โดยในปีกรมธรรม์ที่หนึ่งคุ้มครองชีวิต 110%  ปีกรมธรรม์ที่สอง 210% และปีกรมธรรม์ที่ 3-5 คุ้มครองชีวิตสูงถึง 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 337%

“ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3” มีอัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศทุกวัย รับประกันตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 65 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเพียง 20,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินเอาประกันภัย ในกรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท  ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตรวจ HIV ทุกอายุ ทุกพื้นที่

ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3 รับรองผลประโยชน์อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ลูกค้าจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนครับ เป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับการออมเงินในทุกเพศทุกวัย รวมทั้งผู้ที่มีเงินก้อน เช่น เงินโบนัส บำเหน็จ บำนาญ และต้องการทั้งออมเงินและคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน รีบตัดสินใจออมกับไทยซัมซุงประกันชีวิตนะครับ” นายบรรณยง กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน