NSI นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62

NSI นำสินประกันภัย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ปี 62 จำนวนทั้งสิ้น 771 หลักทรัพย์

NSI นำสินประกันภัยออกกรมธรรม์ไข้เลือดออกเริ่มต้น 99 บาท

“สมบุญ  ฟูศรีบุญ” กก.ผอ.NSI นำสินประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออกแบบเหมาจ่ายเบี้ยเริ่มต้น 99 บาท ชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบ.

นำสินประกันภัยลุยสำรวจความเสียหายลูกค้าพื้นที่ภัยปาบึก 

“สมบุญ ฟูศรีบุญ” กก.ผอ.นำสินประกันภัย เผย ผจก.สาขานครศรีฯ/สุราษฎร์ ลุยสำรวจความเสียหายลูกค้าพื้นที่ภัยปาบึก เตรียมพร้อมเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์