บริษัทกลางฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567

บริษัทกลางฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567

บริษัท กลางฯ กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

บริษัท กลางฯ กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

“เกิดอุบัติเหตุทางถนน แจ้งเหตุทันที ที่ Call center 1791 บริษัท กลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุทางถนน แจ้งเหตุทันที”

“เกิดอุบัติเหตุทางถนน แจ้งเหตุทันที ที่ Call center 1791บริษัท กลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุทางถนน แจ้งเหตุทันที”

บริษัทกลางฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

บริษัทกลางฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

อย่านำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้เพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

อย่านำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้เพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทกลางฯ จัดทำโครงการ“การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินความคาดหมาย” เพื่อผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว

บริษัทกลางฯ จัดทำโครงการ“การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินความคาดหมาย” เพื่อผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว

บริษัท กลางฯ เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

บริษัท กลางฯ เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง