มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หนุนโภชนาการที่ดีของเยาวชน สานต่อปีที่ 33 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หนุนโภชนาการที่ดีของเยาวชนสานต่อปีที่  33  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน    

เครือซีพี มุ่งมั่น “ร้อยเรียงความดี” มอบหน้ากากอนามัยซีพี หนุนภารกิจ ก.เกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

เครือซีพี มุ่งมั่น “ร้อยเรียงความดี” มอบหน้ากากอนามัยซีพี หนุนภารกิจ ก.เกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง CLMV จับมือสู่ครัวโลก

“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ปธ.คณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตฯ/MD ซีพีเอฟ ผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูงกลุ่ม CLMV เดินหน้ายุทธศาสตร์ครัวโลก @เวียดนาม