มอบอุปกรณ์โรงเรียนฝายกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา แก่นายมานะ พิริยพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนต้นแบบเดินตามรอยพระราชา นำเสนอ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาการศึกษา ศาสตร์พระราชาและ ความหลายหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่า ของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทีีนี่เป็นศูนย์รวมนักเรียนจาก 5 ชาติพันธุ์

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน