สมาคม TEATA จัดเสวนา นวัตกรรมพลังงานถูกหนุนท่องเที่ยวยั่งยืน

2355

 

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) จัดเสวนา คืนประโยชน์ให้สมาชิกสมาคมฯด้วยองค์ความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานถูกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาดังนี้  คุณสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) อพท.  คุณดวงกมล จันสุริยวงศ์  นายกสมาคม สทอ. คุณสายชลี สุวรรณพฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมฯ  คุณนีรชา วงศ์มาศา กรรมการสมาคมฯ และมีคุณจิตตินทร์ ฤทธิ์รัตน์ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ทั้งนี้ สมาคม สทอ.ได้เชิญอ.สมชาย  กังวาฬวงศ์ ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกสมาคมฯได้เห็นประโยชน์และรู้จักการเลือกใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาถูกแต่ให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยื่น

2368

ซึ่งคุณดวงกมล กล่าวในการเสวนาครั้งนี้ว่า ทางสมาคมฯได้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบ โลว์คาร์บอน มานานแล้วและทั้ง อพท.และสมาคมตีต้าต่างเห็นพ้องกันว่า ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวควรที่จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนกันเองได้เนื่องจากต้นทุนไม่ได้แพงอย่างที่เข้าใจกัน อีกทั้งการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่่ยังสามารถคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมอื่นๆเพื่อเข้าสู่โหมดโลว์คาร์บอนได้ เช่น วิถีชีวิตในอำเภอเชียงคาน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคานสามารถเลือกรับประทานอาหารพื้นถิ่น โดยไม่ต้องเลือกอาหารที่ต้องสั่งวัตถุดิบมาจากต่างถิ่นไกลเช่น อาหารทะเล จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งที่ใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันได้ช่วยสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวได้ เป็นต้น

2369

ทางด้าน คุณนีรชา กล่าวว่า การใช้พลังงานทางเลือกถือเป็นแนวทางช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง หากมีการปรับโหมดเปลี่ยนแปลงมาเริ่มใช้พลังงานทางเลือก และทำอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถประหยัดพลังงานขั้นต่ำได้มากถึง 20-30%  ซึ่งส่วนตัวอยากเห็นผู้ประกอบการหันมาทดลองปรับใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องการประหยัดพลังงานเพราะหากทุกคนหันมาร่วมแรงร่วมใจใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการเดินตามต้นแบบ  ชุมชนมีการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น แนวคิดใหม่ๆจากการสร้างสรรค์พลังงานทางเลือกก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และอนาคตบริษัทเอกชนต่างๆก็จะสามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไปพัฒนาต่อยอดออกไปได้อีก

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน