ส.ประกันวินาศภัยฯ คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2559-2561) จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจของสมาคมฯ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 51 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ ร่วมยินดี ณ  ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

อนึ่ง การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น (Trade Association Prestige Award: TAP Award) นี้จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาคมการค้าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสมาชิก สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสู้ศึกในเวทีการค้าโลก

ในปีนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ในกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปีขึ้นไป โดยสมาคมฯ สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร ซึ่งสมาคมฯ ได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2559-2561

รางวัลดังกล่าวนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และเป็นเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาการทำงานอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่มีการดำเนินงานมาเป็นเวลา 51 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน