สมาคมประกันวินาศภัยไทย MOU ญี่ปุ่น เสริมศักยภาพตลาด 2 ประเทศ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Mr. Yasuzo Kanasugi นายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาตลาดการประกันวินาศภัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองสมาคมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน