สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนประชาชนคิดยกเลิกประกันชีวิตก่อนครบสัญญาเสียประโยชน์สิทธิมากมาย รวมถึงสิทธิทางภาษี


นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า หากผู้เอาประกันภัยต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือมีผู้ชักจูงให้ยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อไปทำกรมธรรม์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นทางออกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำสัญญาไว้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้เอาประกันภัยกำลังประสบอยู่ เพราะนอกจากการยกเลิกกรมธรรม์แล้วยังสามารถเลือกใช้มูลค่าเงินสำเร็จ หรือ ใช้มูลค่าขยายเวลาได้อีก

ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปโดยไม่ต้องเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ กรมธรรม์บางแบบมีมูลค่าเวนคืน และการทำกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตก็จะแพงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจะต้องแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มนับระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งใหม่

ทั้งนี้ หากผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับประกันภัย หรือถ้ารับก็อาจต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น และหากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพจะต้องมีการเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แต่ถ้ามีการยกเลิกหรือเวนคืนประกันชีวิตก่อนครบสัญญา อาจเสียสิทธิทางภาษีได้

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้จึงขอย้ำเตือนประชาชนทุกท่านว่า ก่อนยกเลิกกรมธรรม์ควรไตร่ตรองและตระหนักให้ดีก่อนว่าตนเองจะเสียสิทธิอะไรไปบ้าง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปัจจุบันอยู่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-679-8080 e – mail : tlaa@tlaa.org หรือ http://www.tlaa.org

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน