สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน จากบริษัทสมาชิก 35 บริษัท และบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท จัดโดยชมรมสินไหมยานยนต์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 นี้ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง ซึ่งในวันมอบวุฒิบัตรได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมธุรกิจประกันภัย” เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน