สมาคมประกันวินาศภัยไทย ระดมอู่ภาคอีสาน-เหนือกว่า 200 อู่ ซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม

 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประสานอู่ซ่อมรถเข้าร่วมโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 21 จังหวัด จำนวน 192 อู่ พร้อมกำหนดมาตรฐานราคาค่าแรงซ่อมรถตามระดับความเสียหาย เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการประเมินค่าใช้จ่ายการซ่อมรถ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย และประชาชนที่ไม่มีประกันภัยในการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสกลนครและหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้มีรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมทั้งที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัยรวมกว่า 1,000 คัน สำหรับรถยนต์ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ หรือ 3+ ที่ขยายความคุ้มครองความเสียหายจากภัยน้ำท่วมนั้น บริษัทประกันภัยในพื้นที่ได้เร่งเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาหรือป้องกันความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยในการสำรวจความเสียหาย เช่น ดำเนินการยกลากรถให้พ้นพื้นที่น้ำท่วม ดำเนินการนำรถเข้าซ่อม และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ได้แก่ โครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560 โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลอู่ซ่อมรถในพื้นที่ประสบภัย เพื่อรองรับปริมาณการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งภายหลังน้ำลดแล้วจะมีปริมาณรถยนต์ที่ต้องเข้ารับการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรฐานราคาการซ่อมรถยนต์ตามขนาดของความเสียหาย โดยมีการประเมินค่าแรงในการซ่อมตามระดับน้ำที่ท่วมรถยนต์และความเสียหาย 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ A : ส่วนบนพรมและพื้นรถ 15 รายการหลัก 8,000-10,000 บาท

ระดับ B : ส่วนบนเบาะนั่ง จำนวน 26 รายการหลัก 15,000-20,000 บาท

ระดับ C : ส่วนบนแผงหน้าปัทม์ และคอนโซล จำนวน 39 รายการหลัก 25,000-30,000 บาท

ระดับ D : ส่วนบนหลังคารถ อาจมีการต้องจ่ายคืนทุน ค่าแรงขั้นต้นประมาณ 30,000 บาท

ทั้งนี้ ในแต่ละระดับราคานั้นไม่รวมค่าแรงทำสี และค่าอะไหล่ ซึ่งจะดำเนินการจัดเปลี่ยนเฉพาะที่เสียหายไม่สามารถซ่อมได้เท่านั้น ซึ่งราคานี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะรถที่มีประกันภัยเท่านั้น แต่จะใช้กับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีประกันภัยได้อีกด้วย เพื่อเป็นราคาอ้างอิงที่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถได้ เป็นการสร้างมาตรฐานราคาในการซ่อมรถ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยและประชาชนในการนำรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเข้าซ่อมแซมต่อไป

โครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560 นี้มีอู่ซ่อมรถเข้าร่วมโครงการครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 21 จังหวัด จำนวน 192 อู่ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย โดยสมาคมฯ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของอู่ให้กับประชาชนรับทราบ เพื่อให้สามารถนำรถที่ถูกน้ำท่วมเข้ารับการซ่อมได้ กรณีรถยนต์ที่ไม่มีประกันภัย การนำรถเข้าซ่อมต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการซ่อมรถจากผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบราคาการซ่อมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือนำรถเข้าซ่อมในอู่ซ่อมรถประจำที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ซึ่งประชาชนสามารถดูรายชื่ออู่ที่เข้าร่วมโครงการ และ เกณฑ์การประเมินราคาค่าแรงการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมตามระดับความเสียหาย ได้ที่ www.tgia.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2256 6032-8

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน