ส.ประกันวินาศฯ ประชุมร่วมกับก.เศรษฐกิจการคลังกัมพูชา

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก กระทรวงเศรษฐกิจการคลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการประสานความร่วมมือระหว่างกัน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน