วันผู้บริจาคโลหิตโลก

 

 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนางสุชาดา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสายงาน สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืด วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,968 บาท ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com