วันผู้บริจาคโลหิตโลก

 

 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนางสุชาดา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสายงาน สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืด วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,968 บาท ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน