ไทยไลฟ์ลุย “ไม่เคลม มีคืน” แบบ “เติมเงินยามป่วย” คุ้มครองชีวิต+เงินชดเชยรายได้สูงสุด 3 ต่อ ไม่เคลมทุกกรณีรับเบี้ยปีสุดท้ายคืน

 

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตนับเป็นผู้นำนวัตกรรมแบบประกันประเภทไม่เคลม มีคืน ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จึงนำเสนอแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” หรือ “ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์ พลัส(1)” ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานทุกอาชีพ ที่ต้องการเต็มเต็มสวัสดิการให้ครอบครัว หรือต้องการเงินสำรองด้านสุขภาพ เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรายได้หยุดชะงักจากการหยุดงาน

แบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” รับประกันตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันและระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี สามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า ทั้งความคุ้มครองชีวิต และเงินชดเชยรายได้ถึง 3 ต่อ คือ กรณีต้องรับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันสูงสุดวันละ 3,000 บาท นานสูงสุดถึง 365 วัน กรณีผ่าตัดใหญ่ รับเงินชดเชยสูงสุด 60,000 บาทต่อการรักษาหนึ่งครั้ง เมื่อออกจากโรงพยาบาล ยังได้รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 3,000 บาท และพิเศษมากกว่า หากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนทุกกรณีตลอดสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืน 100%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาในลักษณะ Direct Response TVC สื่อสารไปยังคนทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักของบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือกรณีขาดรายได้เพราะต้องหยุดงานจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแบบประกันดังกล่าวจะขายผ่านช่องทาง Tele Sale เท่านั้น

“แบบประกันไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย เป็นหนึ่งใน Signature Products ประเภทไม่เคลม มีคืน ของบริษัทฯ ที่เหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัท และกลุ่มอาชีพอิสระที่ต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินให้ครอบครัว เช่น เจ้าของกิจการ ธุรกิจ Start Up ธุรกิจSME เป็นต้น โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ แบบประกันนี้จึงเป็นทางเลือกในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดรับกับสภาวะค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยหากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนทุกกรณี ผู้เอาประกันยังได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืน” ดร.อภิรักษ์กล่าว

ไทยประกันชีวิต มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และสอดคล้องกับทุกความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสิทธิประโยชน์หลากหลายจากไทยไลฟ์การ์ด เพื่อเติมเต็มความสุขแก่ผู้เอาประกัน อันสะท้อนเจตนารมณ์การเป็นเพื่อนคู่คิด พร้อมดูแลเคียงข้างผู้เอาประกันตลอดไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน